Psychiatra to lekarz medycyny, który specjalizuje się w zaburzeniach zdrowia psychicznego. Skupiony jest na biologicznych aspektach psychiki – tym, jak biochemiczne funkcjonowanie naszego mózgu wpływa na nasze nastroje, zachowania. Psychiatra w swoich oddziaływaniach będzie przede wszystkim stosował farmakoterapię – leki, a trudności, z jakimi zgłasza się pacjent będzie opisywał w kategoriach medycznych, nozologicznych (posługując się przy okazji klasyfikacją chorób i zaburzeń ICD-10).

Psychiatrą może być osoba, która ukończyła sześcioletnie, jednolite studia na wydziale lekarskim uczelni medycznej, odbyła staż zawodowy i zdała państwowy egzamin lekarski. Ponadto musi ukończyć specjalizację: obecnie uzyskanie specjalizacji trwa 5-6 lat i jest wynikiem odbycia odpowiedniego szkolenia. Przed 1999 rokiem specjalizację (tzw. Specjalizację pierwszego stopnia) można było uzyskać po trzyletnim szkoleniu.

Psychiatra, ponieważ jest lekarzem, może wypisywać recepty na leki czy wystawiać tzw. L-4, czyli zwolnienie lekarskie.

Formalny status uprawnień lekarskich można zweryfikować na stronie internetowej Naczelnej Izby Lekarskiej, w Centralnym Rejestrze Lekarzy RP.