Kto to jest psycholog?

Psycholog to osoba zajmująca się szeroko pojętym życiem wewnętrznym człowieka (i zwierząt): procesami emocjonalnymi (co czujemy), poznawczymi (jak odbieramy świat), motywacyjnymi (co jest źródłem naszych zachowań), rozwojowymi czy wreszcie tym, jak komunikujemy się ze światem, jak zachowujemy się w kontaktach z innymi ludźmi, jak traktujemy samych siebie i innych. Psycholog zajmuje się nie tylko zdrowiem psychicznym. Psychologowie znajdują zatrudnienie w branżach takich jak zarządzanie, reklama czy sprzedaż. Psychologowie zajmują się badaniami rynku, szeroko pojętą ergonomią (zarówno w temacie mebli, wystroju wnętrz jak i projektowaniu interfejsów komputerowych). Wielu psychologów wspiera innych w nauce – uczy się uczyć, jeszcze inni zajmują się mediacjami czy negocjacjami. Wreszcie są psycholodzy sądowi, wydający opinie i ekspertyzy w sprawach karnych i cywilnych. Na koniec należy wymienić psychologów zajmujących się zwierzętami i tym, jak się zachowują.

„Psycholog” jest to więc bardzo szerokie określenie opisujące specjalistów od tego, co jest „w człowieku”, jednak z zastrzeżeniem, że jest to osoba posiadająca stosowne wykształcenie. Psychologa nie należy mylić z psychoterapeutą ani psychiatrą (choć zarówno psychologowie jak i psychiatrzy często pracują jako psychoterapeuci).

Obecnie status prawny zawodu psychologa nie jest dostatecznie dobrze uregulowany. Obowiązuje Ustawa z dnia 8 czerwca 2001 r. o zawodzie psychologa i samorządzie zawodowym psychologów (Dz.U. 2001 nr 73 poz. 763), jednak brak aktów wykonawczych uniemożliwia pełne jej stosowanie.

Obecna wykładnia Ustawy mówi, że aby legalnie wykonywać zawód psychologa w Polsce konieczne jest ukończenie jednolitych pięcioletnich studiów magisterskich w zakresie psychologii. Bardzo ważne jest, aby dyplom był wydany przez polską uczelnię lub nostryfikowany w Polsce.

By |2017-04-21T14:50:57+00:00Marzec 1st, 2017|Baza wiedzy|Możliwość komentowania Kto to jest psycholog? została wyłączona

About the Author:

Jestem psychologiem i psychoterapeutą. Mieszkam w Warszawie. Ukończyłem szkolenie w Analizie Egzystencjalnej, obecnie szkolę się w podejściu ericksonowskim. Uważam, że postęp nie jest ani liniowy ani ilościowy.