Podejście dialogowe w psychoterapii

Podejście dialogowe jest stosunkowo młodym podejściem terapeutycznym, które szczególnie silnie podkreśla różnorodność i wielorakość osobowości człowieka. Historycznie uznawano osobowość człowieka jako coś, co jest zarówno trwałe w czasie (przez całe życie osobowość jest raczej niezmienna), jak i pomiędzy sytuacjami (w różnych sytuacjach zachowujemy się tak samo). Ta opinia nie w pełni jednak daje się utrzymać

By |2017-04-21T14:54:50+02:005 kwietnia, 2017|Baza wiedzy|Możliwość komentowania Podejście dialogowe w psychoterapii została wyłączona

Podejście systemowe w psychoterapii

Podejście systemowe kładzie nacisk na to, jak funkcjonujemy w kontekście szerszych systemów – w środowisku rodzinnym czy zawodowym. Rozpatruje też to, jak uczymy się pewnych sposobów zachowania, norm, jakich nabywamy przekonań i odtwarzamy je w późniejszym życiu. Specyficzną cechą podejść systemowych jest więc analizowanie zachowań czy objawów w szerszym kontekście. Myślenie systemowe w psychologii pojawiło

By |2017-04-21T14:54:27+02:0029 marca, 2017|Baza wiedzy|Możliwość komentowania Podejście systemowe w psychoterapii została wyłączona

Analiza egzystencjalna

Analiza Egzystencjalna jest to podejście psychoterapeutyczne, w którym wydarzenia życiowe widziane są jako pytania, które są zadawane człowiekowi. Od niego zależy, jak na te pytania odpowie, co zrobi w danej sytuacji. Podkreśla to rolę wolności wyboru i odpowiedzialności w życiu. W pracy terapeutycznej nacisk kładzie się na rozwój umiejętności dokonywania takich wyborów, podejmowania takich działań,

By |2017-04-21T14:54:17+02:0022 marca, 2017|Baza wiedzy|Możliwość komentowania Analiza egzystencjalna została wyłączona

Kto to jest psychoterapeuta?

Szukając naukowej definicji psychoterapeuty możemy odnieść się do definicji psychoterapii autorstwa Heleny Sęk: „Psychoterapia to specjalistyczna metoda polegająca na celowym, świadomym, programowym oddziaływaniu psychologicznym stosowana w celu usunięcia lub zmniejszenia zaburzeń zachowania i objawów somatycznych oraz ich psychospołecznych przyczyn” – i tak psychoterapeuta to osoba, która stosuje psychoterapię. Zapytany „kto to jest psychoterapeuta?” mogę udzielić

By |2017-04-21T14:51:31+02:0015 marca, 2017|Baza wiedzy|Możliwość komentowania Kto to jest psychoterapeuta? została wyłączona

Kto to jest psychiatra?

Psychiatra to lekarz medycyny, który specjalizuje się w zaburzeniach zdrowia psychicznego. Skupiony jest na biologicznych aspektach psychiki – tym, jak biochemiczne funkcjonowanie naszego mózgu wpływa na nasze nastroje, zachowania. Psychiatra w swoich oddziaływaniach będzie przede wszystkim stosował farmakoterapię – leki, a trudności, z jakimi zgłasza się pacjent będzie opisywał w kategoriach medycznych, nozologicznych (posługując się

By |2017-04-21T14:51:10+02:008 marca, 2017|Baza wiedzy|Możliwość komentowania Kto to jest psychiatra? została wyłączona

Kto to jest psycholog?

Psycholog to osoba zajmująca się szeroko pojętym życiem wewnętrznym człowieka (i zwierząt): procesami emocjonalnymi (co czujemy), poznawczymi (jak odbieramy świat), motywacyjnymi (co jest źródłem naszych zachowań), rozwojowymi czy wreszcie tym, jak komunikujemy się ze światem, jak zachowujemy się w kontaktach z innymi ludźmi, jak traktujemy samych siebie i innych. Psycholog zajmuje się nie tylko zdrowiem

By |2017-04-21T14:50:57+02:001 marca, 2017|Baza wiedzy|Możliwość komentowania Kto to jest psycholog? została wyłączona